Naše aktivity pro podporu výuky chemie na základních školách

Seminář pro učitele chemie na ZŠ Akreditovaný seminář pro další vzdělání učitelů chemie
Chemická soutěž Chemická soutěž pro žáky 9. tříd ZŠ
Chemický kroužek Chemický kroužek pro žáky ZŠ
Chemické hrátky Jednodenní laboratorní cvičení v našich laboratoří pro 8. třídy základních škol
Korchem Korespondenční kurs chemie pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.
Návrat na domovskou stránku