Technické lyceum

Příprava ke studiu technických vysokých škol

78-42-M (39-97-5)

Nový obor, který je obdobou dřívějšího reálného gymnázia, je určen k přípravě žáků pro studium na vysokých školách s technickým zaměřením. Dává tedy velmi dobrý základ pro studium na fakultách stavebních, elektrotechnických, strojnických, chemických a potravinářských. Absolventi jsou ale současně dobře připraveni i ke studiu univerzitních oborů, zejména přírodovědných, pedagogických, technické a jaderné fyziky, farmacie, popř. i mediciny.

Obsahem studia jsou všeobecně vzdělávací předměty v rozsahu obdobném jako na gymnáziu a dále řada obecně zaměřených odborných předmětů, např. technické kreslení, průmyslové výtvarnictví, technická měření aj. Výrazně je v učebním plánu zastoupena výpočetní technika.

V technickém lyceu se vyučují dva cizí jazyky, z nichž první navazuje na výuku ze základní školy a druhý si studenti volí od 3. ročníku.

Učební plán

Předmět Zkratka počet týdenních hodin
I II III IV celkem
Všeobecně-vzdělávací předměty                
Český jazyk a literatura CJL 3(1) 3 3 3(1) 12(2)
Cizí jazyk CIJ 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12)
Dějepis DEJ 2 2 - - 4
Zeměpis ZEM 3 - - - 3
Občanská nauka OBN - - 2 2 4
Ekonomika EKO - - 2 2 4
Matematika MAT 4(1) 4(1) 3+1 3+1 16(2)
Fyzika FYZ 3(1) 3(1) 3(1) 2 11(3)
Chemie CHE 3(1) 2+1(1) 2+1(1) - 9(3)
Biologie BIO 2 2 - - 4
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Odborné předměty            
Průmyslové výtvarnictví PRV - 2(2) - - 2(2)
Technické kreslení TEK 3(2) - - - 3(2)
Deskriptivní geometrie DEG - 3(1) 2(1) - 5(2)
CAD systémy CAD - - 2(2) (2) 4(4)
Výpočetní technika VYT 3(2) 2(2) 2(2) 2(2) 9(8)
Výběrové předměty       3 5 8
Další cizí jazyk CIJ - - 3(3) 3(3) 6(6)
Technická měření TEM - 2(2) - - 2(2)
Ekologie EKL - - - 2 2
Volitelné předměty         4 4
Technická mechanika TME - - - 2 2
Elektrotechnika ELE - - - 2 2
Technologické procesy TEP - - - 2 2
Chemický seminář CHS - - - 2 2
Ekonomika a podnikání EKP - - - 2 2
Disponibilní hodiny   - 3 2 5 10
CELKEM    31(11) 31(13) 31(13) 31(11) 124(48)

Zpět na informace o studiuNávrat na domovskou stránku