Informace o studiu

27-44-M   Aplikovaná chemie Informace o studijním oboru aplikovaná chemie a jeho zaměřeních, učební plán
78-42-M   Technické lyceum Informace o studijním oboru technické lyceum, učební plán
Přijímací řízení Kritéria pro přijímací řízení v roce 1999
Ukázky příjmacích testů. Ukázky příjmacích testů z předešlích let.
Den otevřených dveří Den otevřených dveří na naší škole.
Mimoškolní aktivity Akce, kurzy, divadla...
Výpočetní technika Vybavení, rozsah výuky a možnosti studentů při práci s výpočetní technikou

Návrat na domovskou stránku