PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ve školním roce 1999/2000 budeme otevírat tři třídy aplikované chemie a dvě technického lycea.

Přijímací zkoušky v obou oborech studia se konají z matematiky a z českého jazyka. Přihlíží se zhruba z 30% k prospěchu žáka na základní škole a to jednak k průměrnému prospěchu v posledních dvou klasifikačních obdobích a dále ke známkám z matematiky, fyziky a chemie. Započítává se i účast a umístění v olympiádách. Žáci s průměrem do 1,5 za poslední dvě klasifikační období budou přijati bez příjmacích zkoušek.

Kritéria pro přijímací řízení 1999

A. Prospěch ze základní školy

kritérium vztah max. bodů
Průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. třídy (p1) b1 =100 - 50 p1 50
Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. třídy (p2) b2 = 100 - 50 p2 50
Klasifikace matematiky v 2. pololetí 8. třídy (m1)
1 ..... 10 b
2 ..... 5 b
3 ..... -5 b
4 ..... -10 b
5 ..... -20 b
10
Klasifikace matematiky v 1. pololetí 9. třídy (m2) dtto 10
Klasifikace fyziky v 2. pololetí 8. třídy (f1) dtto 10
Klasifikace fyziky v 1. pololetí 9. třídy (f2) dtto 10
Klasifikace chemie v 2. pololetí 8. třídy (ch1) dtto 10
Klasifikace chemie v 1. pololetí 9. třídy (ch2) dtto 10
Účast v olympiádě (MO, FO, CHO, BO)
- umístění na 4. a dalších místech
okres. kolo ..... 5 b
kraj. kolo ..... 5 b
10
3. místo v olympiádě (MO, FO, CHO, BO)
okres. kolo ..... 10 b
kraj. kolo ..... 10 b
20
2. místo v olympiádě (MO, FO, CHO, BO)
okres. kolo ..... 15 b
kraj. kolo ..... 15 b
30
1. místo v olympiádě (MO, FO, CHO, BO)
okres. kolo ..... 20 b
kraj. kolo ..... 20 b
40
Změněná pracovní schopnost 5 5
Klasifikace chování v 2. pololetí 8. třídy
2 ..... -20 b
3 ..... -60 b
(-60)
Klasifikace chování v 1. pololetí 9. třídy dtto (-60)
Maximální možný počet bodů bez olympiád a ZPS   160

 

Výsledek přijímací zkoušky

Předmět Max. počet bodů
Matematika 120
Český jazyk 80
Celkem 200

Zpět na informace o studiu Návrat na domovskou stránku