Výpočetní technika

Škola disponuje učebnou výpočetní techniky, která je vybavena deseti počítači PC pro studenty. Tyto počítače jsou propojeny do školní počítačové sítě NOVELL, která je přes zvláštní server (OS Linux) pomocí pevné linky připojena k síti Internet. Na počítačích je nainstalován operační systém MS Windows 95, kancelářský balík MS Office, grafický balík Corel DRAW a další softwarové vybavení nutné k výuce či potřebné pro samostatnou práci studentů.

Nově také přibyly programy pro podporu odborné výuky chemie a další server s operačním systémem LINUX, který bude sloužit studentům jednak pro výuku (kroužky, samostatné studium) tak pro prezentaci jejich WEBových stránek.

Studenti mají mimo doby, kdy probíhá v učebně výuka, a při přítomnosti asistenta, přístup do učebny k vlastní práci. Na požádání lze studentům zařídit konto v síti (a tedy i privátní E-mailovou schránku), případně i umožnit jim prezentovat své vlastní www stránky na školním webserveru.

V rámci výuky se studenti naučí používat OS Windows 95, kancelářský balík MS Office (Word, Excel), tvořit jednoduchou grafiku, základy programování a používat Internet ke komunikaci a vyhledávání informací. Studenti oboru technické lyceum se dále seznámí s tvorbou technických výkresů v CAD systému a prohloubí si své znalosti v programování.

Počítačová síť je rozvedena do všech kabinetů a laboratoří ve škole, takže zaměstnanci i studenti mají možnost využívat veškeré služby na svých pracovištích.

Zpět na informace o studiuNávrat na domovskou stránku