Hlavní Aktuality O škole Info o studiu Příjmačky

Pro budoucí studenty

Vítáme vás na Masarykově střední škole chemické, sice pouze virtuálně, ale se stejnou radostí jako byste nás navštívili fyzicky. To hlavní, co ovšem charakterizuje naši školu, stejně nemá hmotnou podobu, ale jde o jakéhosi ducha naší školy. No, ale dost filozofování, to ostatně není předmětem této části webu.

Co je tedy najdete v této části? Spousta věcí, které zde naleznete, se vyskytuje jinde na webu, ale tato část si klade za cíl přehledně a bez velkého hledání a bádání obeznámit naše budoucí studenty (ale ne jen je) s naší školou, seznámit je s tím, co je čeká a nemine, jestli-že se pro naší školu rozhodnou.

Proč jít studovat k nám?

Naše škola (jak sám název napovídá) poskytuje hlavně vzdělání v oblasti chemie. Další alternativou, ve které škola navazuje na staré Masarykovo reálné gymnasium, je technické lyceum. Našim absolventům dáváme dobré a kvalitní technické vzdělání. Je o ně zájem jak ve výrobních podnicích i vědeckých ústavech. Velká část jich je přijata i ke studiu na vysokých školách, převážně technického charakteru. O kvalitě výuky vypovídá umístění našich maturantů v sondě Maturant a výsledky analýzy UIV - SET 98. V této analýze jsou také chemické obory označeny jako velmi perspektivní.

Jaké nabízíme obory?

Hlavním studijním oborem je aplikovaná chemie. Jedná se o obor, který v sobě zahrnuje snad všechny části chemie. Zaměřujeme se na analytickou chemii, chemickou technologii, farmaceutické substance a ochranu životního prostředí. Dalším oborem je technické lyceum, což je obdoba bývalého reálného gymnasia. Tento obor je určen především jako příprava pro studium na technických vysokých školách.


Co předchází studiu

Pokud se chcete seznámit blíže s naší školou, přijďte se podívat na dny otevřených dveří. Představíme vám celou školu - pedagogy, žáky, učebny, laboratoře. Dále vám odpovíme na všechny vaše otázky. (Na ně vám odpovíme i na e-mailu info@mssch.cz.) Kdy? Tak tady jsou termíny.

Jestliže se rozhodnete pro studium na naší škole, vyplníte přihlášku ke studiu a odevzdáte ji na základní škole do konce února. Základní škola ji pošle nám. Hned od začátku se musíte rozhodnout buď pro obor aplikovaná chemie, nebo technické lyceum.

Na základě předchozích úspěchů na základní škole vás pozveme k přijímacím zkouškám, nebo vám je odpustíme. Kritéria pro přijímací řízení.

Pokud Vás pozveme k přijímací zkoušce tak ta se bude konat v dubnu. Skládá se z testu z matematiky a testu z českého jazyka. Vzor z minulých let.

Pokud budete přijati, sejdeme se ve škole v září.

Dále vás seznámíme s tím, jak bude probíhat vaše studium, ale to se nejprve musíte rozhodnout pro jeden z následujících oborů.

Aplikovaná chemie Technické lyceum