Masarykova střední škola chemická

Učební plány oboru Aplikovaná chemie

Rozpis vyučovaných předmětů podle zaměření

V prvním ročníku jsou učební plány všech zaměření shodné.

28-44-M/002 Aplikovaná chemie - analytická chemie

28-44-M/003 Aplikovaná chemie - chemická technologie

28-44-M/004 Aplikovaná chemie - farmaceutické substance

28-44-M/005 Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí

28-44-M/006 Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii

Ing. Jiří Zajíček
14. 11. 2006, 15:32:45