Masarykova střední škola chemická

Pravidla pro nakládání chemickými látkami

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Tato pravidla jsou vydána podle §44a odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. Obsahují informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě.

Vztahují se na použití látek klasifikovaných jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61. Použití ostatních látek neupravují.

Pravidla jsou ke stažení ve formátu PDF.

Ing. Jiří Zajíček
23. 03. 2005, 14:23:43