Masarykova střední škola chemická

Odborná praxe

Součástí přípravy našich studentů je i odborná praxe.

Odborná praxe trvá dva týdny a je zařazena na závěr třetího ročníků. Při realizaci praxí spolupracujeme s celou řadou vysokých škol, výzkumných ústavů a podniků, převážně se zaměřením na chemii či farmacii.

Při obsazování praxí se snažíme respektovat zájem jednotlivých studentů. Praxe lze domluvit i individulně, tj. mimo běžně obsazovaná pracoviště, pokud tato pracoviště dokáží zajistit obsahovou náplň odborné praxe.

Výstupem je zpráva z praxe, která je hodnocena v rámci odpovídajícího odborného předmětu.

Obsahová náplň praxe
Zpráva z praxe - ukázka

Ing. Jiří Zajíček
20. 09. 2004, 11:30:39