Masarykova střední škola chemická

Legislativa ve výuce chemie

Novinky z oblasti legislativy - aktuální stav

Pro velký zájem z řad učitelů na základních školách plánujeme další seminář na téma legislativa ve výuce chemie na základních a středních školách.

Cílem semináře je

 • poskytnout účastníkům základní přehled v právních předpisech důležitých pro výuku s použitím chemických látek a přípravků, se zaměřením na základní a střední školy
 • shrnout základní toxikologické aspekty použití nejběžnějších látek
 • Termín semináře: 28. března 2007 od 13 h.
  Místo konání: Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12
  Cena: 600,- Kč

  Program:
  13.00 - 14.45 Legislativní část

  • Zákon č. 356/2003 Sb o chemických látkách a přípravcích

  • Vyhláška č. 288/2003 Sb. kterou se stanoví (mimo jiné) práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým.(v současnosti je připravována její novela)

  • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění

  • Zákon č. 185/ 2001 Sb. o odpadech v platném znění

  15.00 - 16.30 Toxikologická část

  Druhá část semináře se bude týkat obecné toxikologie, toxikologie vybraných anorganických a organických látek, první pomoci a bezpečnostních opatření při práci s těmito látkami.

  Základní témata:
  • Toxikologie- definice, obory, o čem pojednávají
  • Klasifikace otrav, projevy účinku a mechanismus účinku toxických látek, dávka, expozice, experimentální hodnocení toxicity látek

  • Přihlášku k semináři najdete zde.

   Přihlášky odešlete nejpozději do 9. března 2007. Na základě přihlášky vám zašleme potvrzení o zařazení na seminář a fakturu.

   VZHLEDEM K NÍZKÉMU POČTU PŘIHLÁŠENÝCH ZÁJEMCŮ BYL SEMINÁŘ ZRUŠEN

   Ing. Jiří Zajíček
   12. 03. 2007, 14:49:15