Masarykova střední škola chemická

Exkurze

Nedílnou součástí výuky jsou také exkurze.

Naše škola pořádá jednak exkurze s odbornou tématikou, jednak exkurze zaměřené všeobecně.

  • Odborné exkurze
    Jsou doplněním výuky odborných předmětů. Navštěvujeme různé průmyslové podniky, ústavy akademie věd, vysoké školy apod.
  • Všeobecně zaměřené exkurze
    Doplňují výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Jsou zaměřeny většinou literárně-historicky. Pravidelně jezdíme např. do Terezína či Kutné hory.

Ing. Jiří Zajíček
14. 10. 2004, 07:43:12