Masarykova střední škola chemická

Výdejní doba ve školní jídelně

Výdejní doba je stanovena takto:

Pro žáky a zaměstnance školy:
od 11.30 do 14.15 h

Pro ostatní strávníky:
od 13.00 do 14.15 h

Ing. Jiří Zajíček
31. 08. 2004, 15:45:06