Masarykova střední škola chemická

Prosinec

ač krátký, byl také plný událostí.

První událostí byla 1. prosince jednodenní cesta do Norimberka.
Návštěvu krásného německého města, předvánočně vyzdobeného
a také s předvánočně naladěnými studenty, zorganizovala již podruhé
prof. Hana Matějovská.

Fotografie poskytla kronikářce, která bohužela nejela, studentka třídy L2.
Anička Hejduková (na obrázku s "Weihnachtsmannem"a jeho psíkem)
Počasí, zdá se podle obrázků, bylo mrazivé a slunečné. Na programu byla obhlídka zdejších pamětihodností a návštěva předvánočních trhů.

________________________________________________________________________________

1. - 3. prosince se naše škola prezentovala již počvrté na výstavě pražského středního školstvi Schola Pragensis.

Expozice se konala v Kongresovém centru a o náš stánek č. 110 se vzorně starali studenti T.Breník,R. Fiala, V. Filip, L. Gaper, M. Gregor, O. Hudeček, R. Ježdík, F. Karas, L. Kouba, V. Kubaljak, K. Malá, M. Mališ, M. Medovová, J. Pilát, T. Pokorný, R. Prokop, V. Suchý, J. Šopor, I. Štefková, V. Vondra a L. Změj.
O přípravu výstavního stánku a průběh celé akce se staraly členky předmětové komise chemie. Největším dílem Ing. D. Kohoutová.

_______________________________________________________________________________

6. - 11. prosince navštívilo více než padesát žáků naší školy Londýn a Paříž. Cestu připravila cestovní kancelář STUDENT AGENCY.
Pedagogický doprovod prof.A. Janáčková, Z. Jušková a ředitel J. Zajíček.
Cestovali jsme patrovým autobusem a do Anglie i zpět jsme se dostali Eurotunelem. Ubytováni jsme byli po dvě noci v hostitelských rodinách na kraji Londýna, jednu noc v hotelu F1 ve francouzském městě Calais.V Anglii jsme si prošli celé centrum Londýna a navštívili St Paul´s Cathedral,British Museum, National Gallery, The Museum of Natural History, Madame Tussaud Museum, Tower a královský zámek Windsor. V Paříži jsme strávili jen několik hodin, během nichž jsme vyjeli na vrchol Eiffelovky, projeli se metrem a prošli Tuillerskými zahradami do Louvru. Na Monu Lisu se šla podívat jen část výpravy, ostatní si prodloužili pěší prohlídku. Již za stmívání jsme podél Seiny došli k Notre Dame a Latinské čtvrti. Poslední den ráno jsme se vrátili domů. Na naší výpravě došlo jen k několika nepříjemnostem. Pár nevolnosí, několik mokrých sedadel v horním patře autobusu, dva zabavené nože v muzeu, nepěkná opařenina vařící vodou.
Na obrázcích kronikářky je vidět vše, co jsme navštívili.
A zde jsou navíc fotky, které laskavě poskytla studentka A4. Lada Foltýnová. Pozor, některé obrázky nejsou vhodné pro děti!

___________________________________________________________________________________________

Druhý den otevřených dveří připadl na 15. prosince . Do budovy toto odpoledne vstoupilo 66 dospělých a 82 dětí. Dorazil i bezpochyby nejmladší návštěvník dne otevřených dveří v celé jejich historii (viz obrázková galerie) .
Program byl tradiční.Vzácným hostem, který unikl pozornosti návštěvníků i většiny domácích, byl Prof.RNDr. Antonín Holý, DrSc, Dr.h.c., vedoucí oddělení chemie nukleových kyselin Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Dr. Holý je vědec světového významu. Jeho výzkum vedl k vývoji látek účinných proti leukémii, rakovině, Aids a mnoha druhům virových onemocnění. Vedle všech svých významných odborných činností je i školitelem studentky Elišky Procházkové , (třída F4.), na fotografii spolu s třídní prof. A. Kozlovou. Eliška je letošní vítězkou školního kola Středoškolské odborné činnosti a se svou prací postupuje do dalšího kola.

______________________________________________________________________________________

21. prosince, přímo na vánoční besídku, dostaly kolegyně chemikářky vánoční dárek. Z tiskárny dorazil náklad Sbírky příkladů z chemie, učebního materiálu, který již od léta společnými silami sestavovaly. Všichni měli radost a chemikářky spolu s jediným chemikáře, ředitelem školy, novou publikaci řádně pokřtily šampaňským a zapily.
Kolegyně Zita Valentová se jako jediná šla s novým dárkem těšit do soukromí a na památku se nechala i zvěčnit._________________________________________________________________________________________________

Na tradiční vánoční večírek pozval zaměstnance školy odpoledne 21. prosince ředitel školy. (Kronikářka, která se divně tváří na dvou obrázcích, právě ochutnala domácí okurky kolegy P. Šlégra...s feferonkami!)Hlavním bodem programu bylo jmenování prof. Michala Běhounka emeritním profesorem a prvním emeritním ředitelem . Tomuto obřadu jsou vystaveni všichni zasloužilí pedagogové, kteří dosáhli důchodového věku. Zůstává nezodpovězenou otázkou, zda vůbec někdo z "emeritních" někdy využil privilegií, jim slavnostně, písemně a veřejně udělených.


______________________________________________________________________________________

22. prosinec byl posledním školním dnem roku 2005. Většina tříd měla program mimo školu se svými třídními. Třídy A4. a F4. zůstaly stejně jako loni ve škole a uspořádaly si vlastní vánoční besídku.

Mgr. Zuzana Jušková
01. 03. 2006, 13:58:20