Masarykova střední škola chemická

Aplikovaná chemie 28-44-M/001

Zaměření oboru

Žáci jsou ke studiu přijímáni na obor bez zaměření. V průběhu prvního ročníku si žáci volí podle svého zájmu zaměření:


  • 28-44-M/002 Aplikovaná chemie - analytická chemie
  • profilovým předmětem je analytická chemie, která se orientuje na kontrolu jakosti surovin a výrobků i na kontrolu stavu životního prostředí. Díky rozvoji přístrojové techniky budou absolventi obsluhovat vysoce moderní přístroje řízené počítačem.
  • 28-44-M/003 Aplikovaná chemie - chemická technologie
  • profilovými předměty jsou chemická technologie a chemická technika. Absolventi mohou pracovat v jakémkoli chemickém či potravinářském provozu, ve firmách zabývajících se nakládáním s odpady nebo výrobou chemických specialit. Kromě toho se studenti seznámí v celé šíři s analytickou chemií, která je nutná ke kontrole technologických procesů.
  • 28-44-M/004 Aplikovaná chemie - farmaceutické substance
  • profilovým předmětem je analytická chemie zaměřená na analýzu a kontrolu kvality léčiv. Studenti se seznámí se základy farmaceutických výrob a se základy farmakologie a toxikologie.
  • 28-44-M/005 Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí
  • profilovými předměty jsou analytická chemie zaměřená na monitorování životního prostředí a chemická technologie orientovaná na chemické výroby a jejich vliv na životní prostředí. Studenti se seznámí podrobně s problematikou vztahu člověka a prostředí a jsou schopni kvalifikovaně posuzovat vlivy lidských činností na životní prostředí.
  • 28-44-M/006 Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii
  • profilovými předměty jsou programování a výpočetní technika zaměřená na zvládnutí běžného programového vybavení a použití lokálních a globálních počítačových sítí. Další odborné předměty jsou analogické ostatním zaměřením.

Ing. Jiří Zajíček
27. 08. 2004, 13:42:49