Masarykova střední škola chemická

V dubnu se konečně oteplilo

a také začaly maturity.


K dubnu neomylně patří fotografování
tříd a sboru. Letos přišla paní fotografka
5. dubna a jak jí to šlo od ruky se můžete podívat na galerii pod obrázkem.

Oficiální fotografie jsou zde
___________________________________________________________________________________________________

Duben je také měsíc, kdy se zahajují maturitní zkoušky.
První vlaštovkou jsou vždy maturitní písemky z českého jazyka. Letos se psaly 6. dubna.
Pod obrázkem studenta L4. Václava Košaty se skrývají další obrázky.

Jaká byla letošní témata?

1. aktuální
Lucius Aeneus Seneca: "Když je moře klidné, může být kormidelníkem kdokoli."
(Jakou roli hrají silné osobnosti v životě státu a národa ajak tuto situaci mohu ovlivnit já svým voličským hlase? Volný slohový útvar)

2. společenská
K. Čapek: "noví lidé jsou jen ti, kdo stačí na nové úkoly. Já už se měnit nebudu," řekl pařez a usnul."
(Polemika formou fiktivního rozhovoru o mezigeneračních vztazích.)

3. Odborná
Naše škola za sto let
(Reportáž do školního časopisu)

4. literární
Zdeněk Svěrák:" Knihy potřebujeme víc než například krávy. Ty mají ještě bachor a čepec."
(Úvaha o smyslu a významu literatury pro společnost a jedince.)

Většina studentů si vybrala poslední téma.

__________________________________________________________________________________________________

---

Letos úplná novinka!

Obhajoba pátého předmětu technických lyceistů. 9. dubna studenti krátce obhajovali před komisí své práce v předmětech technické zobrazování, technická mechanika a výpočetní technika.
Na prvním fotu zkouší prof. Staňková a Matoušek.
V zákulisí se rozesmátí studenti právě baví heliovým balónkem.


___________________________________________________________________________________________________

11. dubna maturity pokračují v L4. písemnou zkouškou z matematiky.

Téhož dne odpoledne se ve škole opět scházejí bývalí pracovníci školy.(Klub důchodců)

20. dubna pokračovaly maturity praktickými zkouškami.
Obrázky z chemické laboratoře poskytla laskavě paní asistentka Prokopová.________________________________________________________________________________

S maturitními zkouškami začalo také ve škole období zvýšené mimoškolní aktivity.
Aby ve škole zavládl potřebný klid a ticho a k dispozici byly volné učebny,
v programu prvních až třetích ročníků se hojně vyskytovaly činnosti mimo školní budovu.
Tak například třída C1.A si 7. dubna prohlédla Národní technické muzeum (viz fota: se sbíječkou v dole J. Slavík),
L1., L3. a druhé ročníky navštívily skleník Fata Morgana v trojské botanické zahradě.
Chemické třídy si v rámci odborných exkurzí prohlédly kde co (továrny, pivovary, čističky, teplárny, elektrárny...), ale fotografie dostala kronikářka jen od žákyně Jany Slabé, která se svou třídou A2. navštívila elektrárnu Mělník.


__________________________________________________________________________________________________

Kromě chemických exkurzí pořádá naše škola pro první a druhé ročníky literárně- historické exkurze.
Tradičním cílem prvních ročníků je krásné historické město Kutná Hora.
20. dubna vyjela třída L1. a 26. dubna chemické třídy.
Na programu byla prohlídka nejznámnějších kutnohorských památek.
(Fotografie jsou schovány pod obrázky)

___________________________________________________________________________________________________

Na jaře se naše škola stala fakultni školou Vysoké školy chemicko-technologické. Již několik let funguje MSŠCH jako fakultní škola přírodovědecké fakulty UK.
Pedagogické náslechy i praxe absolvují u nás posluchači obou těchto vysokých škol již několik let.

__________________________________________________________________________________________________

Přijímací řízení do prvních ročníků 2006/07 proběhlo opět ve dvou kolech a bez zkoušek, jen na základě výsledků na základní škole.
Byla přijata většina žáků, kteří si podali přihlášku na naši školu.
V příštím školním roce otevřeme tři nové třídy, dvě chemické a jednu třídu technického lycea.
Ve druhém ročníku aplikované chemie budou na základě zájmu studentů otevřeny třídy farmaceutiká a ochrana životního prostředí.

__________________________________________________________________________________________________

Bratři Fukovi ( třída A3.) se velmi dobře umístili v březnu v regionálním kole Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže QUIDEX 2006a se svým projektem postoupili do národního finále XIII. ročníku této soutěže. I zde byla jejich společná práce velmo dobře hodnocena a Asociace pro mládež, techniku a vědu AMAVET jim udělila diplom. (viz galerie pod obrázkem)

Mgr. Zuzana Jušková
28. 06. 2006, 17:28:52