Masarykova střední škola chemická

Říjen

Nic moc se nedělo

7. října publikovaly Lidové noviny článek o naší studentce ze třídy A4. Beverly Bělkové.
Jihoafrická škola je přísná
Beverly je úspěšná česká středoškolačka, která přišla z Afriky, a momentálně míří do Ameriky
Také si myslíte, že dívky jsou spíš na humanitní předměty a třeba taková chemie je víceméně doménou
chlapců? Pak byste měli poznat Beverly Bílkovou.
Po základní škole se rozhodla pro chemickou průmyslovku v pražské Křemencově ulici, ale od třetího
ročníku, kam chodila loni, už navštěvuje i vysokoškolské laboratoře Univerzity Karlovy.
Příští rok v květnu pojede se svou prací dokonce do americké Indiany na prestižní soutěž
středoškolské odborné činnosti INTEL ISEF.
Její projekt nese pro laika málo srozumitelný název "Sorpce měďnatých iontů na bentonit a kalcit".
Ve skutečnosti jde o radioaktivní odpad. "Bentonit by měl sloužit jako zásypový materiál, který by zabránil úniku radionuklidů do podzemních vod," vysvětlila Beverly Lidovým novinám.
Ptát se na podrobnosti jsme se neodvážili, aby nás nezahrnula dalšími odbornými pojmy. Místo toho jsme se pro začátek zajímali, kde přišla k tak nezvyklému jménu, jako je Beverly.
"Narodila jsem se českým rodičům v Jižní Africe," vysvětlila s tím, že v této vzdálené zemi chodila ještě tři roky do školy.
Může tedy srovnávat. Je jihoafrická škola podobná jako naše, nebo je jiná?
S rákoskou je ve třídě opravdu větší klid k učení
"Je přísnější. Žáci musejí nosit uniformu, což se dělá proto, aby nebyly na oblečení znát sociální rozdíly, a při vyučování je tam daleko větší klid než tady. Stačí, když učitel žáka jednou napomene," říká Beverly.
Vysvětlení je jednoduché. Kdo vyrušuje, je poslán k řediteli a ten vyplácí provinilce rákoskou. Někdy prý přinutí k pláči i docela velké kluky.
Beverly tyto praktiky kupodivu nijak zvlášť nepohoršují, přestože v Jihoafrické republice existují, jak se domnívá, dodnes. Zaprvé proto, že sama nikdy rákoskou nedostala, a zadruhé proto, že jak říká, "ve třídě je opravdu daleko větší klid na učení než v Česku".
Dívčinou výhodou je bezesporu dobrá angličtina. "V africké škole se vyučuje v angličtině, děti mezi sebou ale většinou komunikují afrikánsky," objasňuje s tím, že si se sestrou oba jazyky udržují častou konverzací dodnes. Díky tomu rozumějí nejen anglicky mluvícím, ale například i Holanďanům, z jejichž mateřštiny se afrikánština vyvinula. Ostatně sestra taky studuje chemii, už na vysoké škole. V rodině přitom tento obor tradici nemá. Dokonce ani věda jako taková.
Zvolila průmyslovku, že je tam hodně pokusů
Beverly tvrdí, že ji chemie chytla hned při první hodině tohoto předmětu na základní škole, když učitelka mluvila o pokusech, které budou dělat. A to natolik, že nechtěla ani na gymnázium, kam by se byla díky svému dobrému prospěchu určitě bez problémů dostala. Celkem správně odhadla, že na chemické průmyslovce bude pokusů víc než na škole zaměřené na všeobecné vzdělávání. Svůj projekt, který už uspěl v českých soutěžích středoškolské odborné soutěže a Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, bude na mezinárodní soutěži obhajovat přirozeně v angličtině. Kdyby získala nějakou cenu, mohlo by jí to otevřít cestu i na některou z prestižních zahraničních univerzit.
Lidové noviny, 07. 10. 2005, RADKA KVAČKOVÁ

18. října se opět sešli důchodci a pozvaní hosté
na setkání bývalých pracovníků školy.

Organizace se ujala prof. Jana Becková,
úvodní slovo měla prof. Milada Raisová.
Na programu byla životní jubilea Ing. Petr Šlégra
a pana Jiřího Rejla
(viz fotokronika 04/05, červen),
pohoštění a příjemná zábava.19. října proběhl velmi dobře protipožární poplach.
Celá škola se úspěšně vyklidila a všichni se shromáždili na školním dvorku. K popálení ani nadýchání škodlivých látek nedošlo. Dokonce se ani moc nezkrátila velká přestávka.

Mgr. Zuzana Jušková
18. 11. 2005, 14:34:27