Masarykova střední škola chemická

Struktura maturitní zkoušky

Školní rok 2007/8

Maturitní zkouška se skládá z těchto částí:

  • Povinná zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů
  • Volitelná zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů
  • Povinná zkouška z hlavního odborného předmětu
  • Volitelná zkouška z dalšího odborného předmětu
  • Praktická maturitní zkouška
Všichni maturanti tedy musí složit zkoušku z pěti předmětů a na maturitním vysvědčení mají pět známek. Volitelné předměty si mohou zvolit dle vlastního výběru z dále uvedených možností. Praktická maturitní zkouška je zadána z dalšího odborného předmětu. Je to obvykle písemná práce či laboratorní měření, ve kterém studenti prokáží schopnost prakticky použít získané vědomosti a poznatky. Vlastní maturitní zkouška je ústní, doba zkoušení z jednoho předmětu je 15 minut. Jednotlivé otázky si studenti losují obvykle z 25 otázek.

Pro třídu L4.

Ing. Jiří Zajíček
20. 09. 2007, 08:05:21