Masarykova střední škola chemická

3. termín přijímacího řízení

Pro studium od září 2009 :: Celý článek ::


2. termín přijímacího řízení

Pro studium od září 2009 :: Celý článek ::


Důležité termíny v přijímacím řízení

Ve školním roce 2008/9 :: Celý článek ::