Masarykova střední škola chemická

Přijímací řízení na rok 2009/10

Počet otevíraných tříd

Předběžně plánujeme od září 2009 budeme otevírat následující třídy:

  • 28-44-M/001 Aplikovaná chemie

  • 2 třídy, tj. 60 žáků

  • 78-42-M/001 Technické lyceum

  • 1 třída, tj. 30 žáků

Počet tříd bude definitivně potvrzen po schválení zřizovatelem.

Ing. Jiří Zajíček
09. 09. 2008, 13:36:25