Masarykova střední škola chemická

Školská rada MSŠCH

Seznam členů školské rady

Předseda školské rady:
Jana Koptišová
- zvolena na zasedání školské rady dne 23. října 2008

1. Zástupci zřizovatele
– jmenováni rozhodnutím Rady hl.m. Prahy č. 0136 ze dne 31.1.2006 s účinností od 1.3. 2006

Prof. Ing. František Liška, CSc.
Ing. Bohumila Pětrošová

2. Zástupci pedagogických pracovníků
– znovuzvoleni dne 9. 4. 2008

Jana Koptišová
Mgr. Radana Vojtíšková

3. Zástupci zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů
– zvoleni dne 9. 4. 2008

Olesea Agafonová
Tomáš Konečný

Školská rada byla ustavena usnesením Rady hl.m. Prahy č. 0330 ze dne 22.3. 2005 s účinností od 1. dubna 2005. Funkční období členů rady je tři roky.

Jana Koptišová
06. 05. 2009, 14:03:41