Masarykova střední škola chemická

Úvodní informace o projektu

Projekt pro vzdělávání učitelů chemie

Hlavním cílem tohoto projektu je navržení modulárního kursu pro aktivní učitele chemie druhého stupně, který rozšíří, prohloubí či obnoví jejich znalosti o Evropských projektech a zájmových skupinách, chemickém a přidruženém průmyslu a o zdrojích a hlavních směrech inovací v chemii a příbuzných oborech a chemickém vzdělávání v Evropě.

Logicky, obsah tohoto kursu bude záviset na zjištěných potřebách. To je důvod proč se na Vás obracíme o pomoc, potřebujeme znát Váš názor a to, co by Vám ve Vaší práci pomohlo. Pokud chcete pomoci projektu CITIES, budeme Vám zavázáni, když vyplníte následující dotazníček zde. Budeme si vážit pozitivních negativních i kritických připomínek a libovolných nápadů a názorů.

Projekt CITIES nabízí

Projekt CITIES plánuje vytvoření 5 modulů pro učitele škol druhého stupně (viz. dále). Prosíme seznamte se s obsahem tematických bloků, které plánujeme sestavit v rámci projektu CITIES. Budeme Vám vděčni za Vaše připomínky a poznámky, m.j. i stran potřeby a relevance navržených témat.

Modul 1: Evropa a její strukturní prvky Obecná informace o postupech a akcích EU, se zvláštním zřetelem na kontext s chemií a chemickým průmyslem (jako např. Lisabonská strategie, Boloňská deklarace a následné procesy) a o trendech ve vývoji Evropy a Evropského vzdělávacího prostoru. Tento modul, jakkoliv se zdá být vzdálen od každodenního života učitele, může být velmi důležitý v rámci přípravy Vašich žáků na Evropský pracovní trh a pro studium v zahraničí.

Modul 2: Chemie vše mění Rozsah a dosah Evropského chemického průmyslu, jeho pracovníků a zaměstnanců a následně i výrobků založených na chemických procesech v rímci Evropské ekonomiky, na každodenní život občanů, na životní prostředí a na trh práce. Pozitivní odraz chemie v myšlení lidí a znalosti o jejím rozsahu a dosahu, jakožto i její pozitivní vliv na každodenní život může motivovat žáky ke studiu tohoto předmětu.

Modul 3: Obchod a inovace – naše budoucnost Současné a budoucí vývojové trendy v oblasti komerčních aplikací chemických inovací, se zvláštním důrazem na Evropský prostor (pokrývající oblasti jako nanotechnologie, biotechnologie, bioanalýza, udržitelnost materiálového a energetického rozvoje, zelená chemie, design chemického inženýrství atd.). Je důležité znát perspektivy rozvoje chemie. To může napomoci tomu, že hodiny chemie jsou mnohem zajímavější, s tím že mohou ukázat že „stojí zato a je to zajímavé být či stát se chemikem“, atd.

Modul 4: Chemie – živě o živé disciplíně Moderní, prakticky orientované, zajímavé metody výuky chemie pro široké spektrum žáků s různými schopnostmi a zájmy, včetně těch, kteří chtějí dále studovat a pracovat v oblasti chemie, včetně těch, ktří budou jen „uživatelé“ výsledků a důsledků chemických procesů, ba včetně voličů a dopadu jejich názorů na společnost. Jako příklad můžeme uvést učení pomocí informačních technologií a Internetu, „E-learning“ v rámci chemických předmětů, použití myšlenkových map a výkladu chemických aspektů nejběžnějších objektů kolem nás, jako například „Konzerva těstovinových taštiček s různou náplní a vroubkovaným okrajem, ravioli – co v tom vlastně je?“. Následně doplněný výkladem učitele o transnacionálním a internacionálním prostředí. Podle našich znalostí mnoho učitelů, zvláště těch, kteří učí již dlouhou dobu, ocení snadno přístupné informační zdroje o učebních postupech, pomůckách, zajímavých pokusech, které mohou být prováděny u nich ve škole atd. … K dispozici je mnoho zdrojů takových informací a pomůcek či popisů pokusů, nicméně jsou často roztroušeny a nepovšimnuty. Tento modul, vyvíjený pod vedením zkušených instruktorů učitelů se zaměřuje na uspokojení takových potřeb.

Modul 5: Evropa – prostor pro vzdělávání a výchovu Různé přístupy ke vzdělávání v chemii a obecně směrem k budoucí profesi se zvláštním zřetelem na praktickou (pracovní) zkušenost studentů, jejich mobilitu a důsledky jejich středoškolského vzdělání na jejich budoucí zaměstnatelnost v globální ekonomice. Tak zatímco je Modul 1 zaměřen na obecné trendy v evropském vzdělávání, ekonomice a postupech, je Modul 5 specificky orientován na chemii a soustřeďuje se na roli praktického vzdělání a výchovy v chemii, vztahy mezi výukou a průmyslem a informace o nejrůznějších výchovných a výcvikových systémech v Evropě (včetně vzdělání orientovaného na budoucí zaměstnání). Projekt m.j. ukáže, jak lze připravit návrh na grant v akcích Leonardo a Comenius.

Váš tým projektu CITIES

Kontraktor a koordinátor: Europa Fachhochschule Fresenius (DE)
European Chemistry Employers’ Group ECEG (BE)
European Mine, Chemical and Energy Workers’ Federation EMCEF (BE)
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität (DE)
Česká společnost chemická, Czech Chemical Society (CZ)
Gesellschaft Deutscher Chemiker (DE)
Insitut Químic de Sarriá (ES)
Uniwersytet Jagiellonski (PL)
Nottingham Trent University (UK)
Royal Society of Chemistry (UK)

Ing. Jiří Zajíček
21. 05. 2007, 20:22:03