Masarykova střední škola chemická

Almanachy

Almanachy k významným výročí školy.

Škola vydává k významným výročím almanachy. Jejich obsahem jsou články o historii školy, vzpomínky absolventů, ukázky literární tvorby absolventů a studentů školy.


Almanach ke 150 letům průmyslového školství v Praze

Almanach byl vydán v roce 1987 ke 150. výročí založení průmyslové školy v Praze, z níž se později oddělily jednotlivé průmyslové školy. Almanach existuje pouze v tištěné podobě.


Almanach ke 100 letům školní budovy

Tento almanach byl vydán ke stému výročí postavení školní budovy. Najdeme zde podrobně zpracovanou historii školní budovy a historii Masarykova reálného gymnázia, jež zde sídlilo až do svého zrušení v roce 1949 a poté Střední průmyslové školy chemické, jenž zde působí od roku 1952. Almanach si můžete stáhnout ve formátu PDF.

50 let v Křemencárně

Zatím poslední almanach byl vydán v roce 2002 k padesátému výročí přestěhování Střední průmyslové školy chemické do budovy v Křemencově ulici 12. Almanach si můžete stáhnout ve formátu PDF nebo zakoupit v kanceláři školy.

Štěpán Cirkl
02. 11. 2004, 11:12:43