Masarykova střední škola chemická

Historie a současnost školy

Stručné shrnutí historie školy a školní budovy.

Masarykova střední škola chemická, důvěrně zvaná "Křemencárna", navazuje na dlouholeté tradice Střední průmyslové školy chemické a Masarykova státního reálného gymnázia. Svůj nový název získala v roce 1994 u příležitosti oslav 100. výročí školní budovy. Gymnázium v ní sídlilo do roku 1949, kdy bylo zrušeno. Z mnoha slavných osobností, které zde studovaly, lze jmenovat Jana Masaryka, Vladislava Vančuru, Adolfa Hoffmeistera, Jana Wericha a Jiřího Voskovce, Miloše Nedbala, Viktora Kalabise, Vladimíra Škutinu, Ivo Paukerta, Jana Pixu a Jiřinu Bohdalovou. O historii se více dozvíte v Almanachu ke stému výročí školní budovy.

Kořeny Střední průmyslové školy chemické sahají až do roku 1837, kdy v Praze vznikla první česká průmyslová škola. Samostatné chemické oddělení na ní bylo zřízeno v roce 1898 a v roce 1952 se přemístila z původní budovy v Betlémské ulici do ulice Křemencovy. Za léta svého působení vychovala celé generace chemiků. Mezi slavné absolventy chemické průmyslovky patří prezident Akademie věd ČR prof. Rudolf Zahradník, profesor VŠCHT Ing. František Jursík, zástupce ČR v programu PHARE Ing. Jaroslav Schindler, ředitel PTZ Nelahozeves Ing. Antonín Jiroušek, ředitel odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí Ing. Jaroslav Kinkor a další, ale také osobnosti z jiných oblastí než chemie, např. ředitel Krátkého filmu Ing. Jan Knoflíček nebo režisérka a profesorka FAMU Olga Sommerová.

Současná škola se snaží navazovat na obě tradice - na tradici Masarykova reálného gymnázia hlavně udržováním vysoké úrovně vzdělanosti svých absolventů a zavedením oboru technické lyceum, na tradici Střední průmyslové školy chemické pak odbornou úrovní výuky a výchovou kvalitních chemiků s širokými možnostmi uplatnění. Svými výsledky se řadí mezi nejlepší technicky zaměřené školy, o čemž svědčí mj. i umístění našich žáků v sondě Maturant '98, zejména v českém jazyce a v matematice.

Škola má výhodnou polohu v centru města. Sídlí v klidném prostředí a přitom je snadno dosažitelná ze stanic metra Národní třída nebo Karlovo náměstí a z tramvajových zastávek Národní divadlo, Karlovo náměstí a Lazarská.

Má dobře vybavené laboratoře chemie, fyzikální chemie, elektrotechniky a výpočetní techniky. V budově je i tělocvična, výborně vařící školní jídelna (výběr ze 3 jídel) a bufet. Ve škole pracuje výchovná poradkyně a navíc sem dochází jednou týdně psycholožka Pražské pedagogicko-psychologické poradny.

Na velmi dobré úrovni je i vybavení školy výpočetní technikou. Všechny počítače jsou propojeny do sítě a ta je připojena mikrovlným spojem na INTERNET. Škola se účastní mezinárodního projektu GLOBE, v rámci kterého studenti měří parametry životního prostředí a výsledky svého pozorování odesílají prostřednictvím Internetu do centra projektu v USA. Škola se účastnila i mezinárodního projektu SOCRATES-COMENIUS, v němž studenti komunikovali po Internetu se svými partnery v 5 zemích Evropské unie.

Žáci se mohou účastnit i různé další zájmové činnosti - sportovních, turistických a kulturních akcí, soutěží s odbornou i jinou tematikou. Naši studenti obsazují pravidelně čelná místa v celostátním kole chemické olympiády a někteří z nich již reprezentovali Českou republiku i na mezinárodní chemické olympiádě. Úspěchu dosáhli i v soutěži Science Education Award, pořádané Evropským svazem chemického průmyslu CEFIC, když v roce 1997 obsadili 3. místo mezi více než 200 školami z celé Evropy, a v dalším roce získali za svůj projekt čestné uznání. V květnu 2004 se naši studenti probojovali do národního finále soutěže Quidex organizované Asociací pro mládež, vědu a techniku (AMAVET). J. Višňák obsadil 1. místo, K. Vítková a L. Kočí 7. místo. V roce 2004 získal student F. Vlasák 3. místo v národním kole SOČ v oboru chemie.

Škola má dlouholetou družbu se Starkenburg-Gymnasiem v západoněmeckém Heppenheimu.

Pro žáky základních škol pořádáme v našich laboratořích chemické soutěže, chemické hrátky, pro milovníky chemie chemický kroužek a korespondenční kurz chemie KORCHEM.

Jana Koptišová
05. 02. 2007, 15:39:24