Masarykova střední škola chemická

Výše členských příspěvků

Pro školní rok 2007/08 zůstává stejná tj.

600 Kč

Příspěvky se platí jednorázově, na záčátku školního roku.

Ing. Iva Chalupová
15. 11. 2007, 16:03:55