Masarykova střední škola chemická

Postup pro objednání

Základní popis elektronického systému.

Od 1.2. 2006 přecházíme ve školní jídelně na systém objednávání a výdeje stravy pomocí elektronického systému. Všichni strávníci musí mít k dispozici čipové karty (u studentů jsou to karty ISIC, u pedagogů karty ITIC, u ostatních jsou to personalizované či bílé karty). Tato karta slouží pro identifikaci strávníka v systému.

Platba za obědy
Každý strávník nejprve musí zaplatit zálohu na odběr obědů, která je vedena na jeho osobním účtu. Z této zálohy se poté postupně odečítají platby za jednotlivé obědy. Zálohu lze zaplatit:
a) v hotovosti v pokladně jídelny – po zaplacení lze ihned objednávat obědy (až do limitu daného stavem účtu strávníka). Strávník se identifikuje čipovou kartou, minimální vložená částka 200 Kč.
b) bezhotovostním převodem na číslo účtu 10006-23937031/0710, strávník se identifikuje variabilním symbolem. Minimální vložená částka je 500 Kč. Převod musí být proveden nejpozději týden před prvním objednáním obědů.
Variabilní symbol:
žáci: číslo žáka (uvedeno na kartě pod fotografií),
zaměstnanci: 900+osobní číslo (uvedeno na kartě pod fotografií),
cizí strávníci: 500+číslo karty
Pokud na konci školního roku není záloha na osobním účtu strávníka zcela vyčerpána, může být převedena na příští školní rok případně vyplacena v hotovosti v pokladně jídelny.

Objednávky obědů
Pro odběr oběda je nutné jej nejprve objednat. Obědy lze objednat na jednotlivé dny podle jídelního lístku, zpravidla dva týdny předem, nejpozději však do 14:30 h předchozího pracovního dne (např. objednávku na úterý lze zadat nejpozději v pondělí do 14:30 h, objednávku na pondělí nejpozději v pátek do 14:30 h). Objednávku lze realizovat:
a) Pomocí objednávkového terminálu v jídelně
Strávník se identifikuje čipovou kartou, po registraci může objednávat či rušit obědy pomocí zobrazeného jídelního lístku. Po skončení práce s terminálem je nezbytně nutné se odhlásit ! Bez odhlášení může kdokoli další objednávat a rušit obědy předchozího strávníka !!!!
b) Pomocí webového rozhraní z libovolného počítače v síti internet
Strávník se identifikuje zadáním uživatelského jména a přístupového hesla na adrese https://jidelna.mssch.cz/ (www.mssch.cz/jidelna/objednávky obědů) nebo zde.
Uživatelské jméno pro žáky: evidenční číslo (uvedeno na kartě pod fotografií).
Vstupní heslo: stejné jako pro přístup ke klasifikaci žáků.
Uživatelské jméno a heslo pro zaměstnance – sdělí na vyžádání asistenti VT.
Uživatelské jméno a heslo pro cizí strávníky – sdělí na vyžádání vedoucí ŠJ.

Odhlašování obědů
Všechny objednané obědy lze obdobně také zrušit, nejpozději však do 14:30 h předchozího pracovního dne. Po tomto termínu lze oběd:
a) přesunout do tzv. burzy ze které si mohou oběd zakoupit ostatní strávníci i v průběhu dne,
b) odhlásit telefonicky (jen v odůvodněných případech) prostřednictvím vedoucí školní jídelny, která jej sama v systému zruší (pokud je to ještě z provozních důvodů možné),
c) odebrat.

Burza obědů
Školní jídelna vaří na každý den určitou rezervu obědů, které si lze zakoupit i v průběhu dne. Tyto obědy jsou evidovány v burze obědů. Do burzy mohou svůj oběd přesunout i ostatní strávníci v případě, že nemohou oběd odebrat (po termínu stanoveném pro zrušení oběda).

Odběr oběda
Při odběru oběda se strávník identifikuje čipovou kartou u okénka. Na displeji se zobrazí číslo objednaného oběda a jídlo je vydáno. Oběd musí být předem zaplacen a objednán. Pokud strávník zapomene čipovou kartu (a oběd má na příslušný den objednaný) ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, která zaeviduje odběr oběda v systému a vydá náhradní lístek pro odběr jídla.

Aktuální ceny oběda

Cena pro žáky:25,- Kč/oběd
Pro cizí strávníky:80,- Kč/oběd

Ing. Jiří Zajíček
04. 04. 2007, 07:32:59