Masarykova střední škola chemická

Potvrzení lékaře

Potrzení přihlášek lékařem

Přihlášky ke studiu oboru Aplikovaná chemie a Technické lyceum musí být doplněny posudkem lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Ing. Jiří Zajíček
27. 08. 2004, 12:34:57