Masarykova střední škola chemická

Projekt „Play Fair“

Naše škola je zapojena do řešení projektu COMENIUS – Play Fair.

Cílem projektu je především porozumění kulturním rozdílům zemí, ze kterých pocházejí partnerské školy, vznik přátelství mezi studenty i učiteli, prosazování principů fair play v nejrůznějších aktivitách žáků a učitelů v těchto školách. Play Fair má zahrnovat nejen primární chápání tohoto pojmu ve sportu, ale v širších souvislostech i čestné chování v jiných oblastech života, v boji proti rasismu, xenofobii, drogám, šikaně. Dále učit studenty chápání občanství a evropanství. Projektu se účastní školy z Francie, Rakouska, Itálie, Německa, Slovenska a Velké Británie.

Další informace o projektu jsou k dispozici pouze v anglické verzi zde.

Ing. Jiří Zajíček
30. 10. 2007, 13:39:55