Masarykova střední škola chemická

Partnerské vysoké školy

Naše škola spolupracuje s vysokými školami v těchto oblastech:

1. Odborná činnost našich žáků v rámci středoškolské odborné činnosti na vysokých školách.

V rámci přípravy na povolání umožňujeme některým našim studentům odbornou přípravu ve spolupráci s VŠ. Tato možnost je nabízena našim nejlepším žákům, kteří mají zájem o hlubši studium svého oboru. Jde o poměrně časově náročnou činnost, kdy žáci provádějí rozsáhlejší měření a vyhodnocení změřených dat. Své výsledky prezentují každoročně v listopadu na Studentské odborné konferenci.

V této oblasti spolupracujeme především s těmito školami:

Vysoká škola chemicko technologická v Praze
Přírodovědecká fakulta UK v Praze

2. Pedagogické praxe studentů učitelství na naší škole.

V rámci této spolupráce umožňujeme posluchačům vysokých škol realizaci pedagogický praxí v odborných předmětech na naší škole.

V této oblasti spolupracujeme s těmito školami:

Vysoká škola chemicko technologická v Praze
Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Ing. Jiří Zajíček
17. 05. 2006, 14:27:19