Masarykova střední škola chemická

Nový školní rok začíná

Zahájení školního roku


proběhlo tradičně opravnými a dodatečnými zkouškami v posledním srpnovém týdnu. Zahajovací poradu vedl ředitel Ing.Zajíček v učebně 214.


... V pedagogickém sboru došlo ke změnám. Nastoupily dvě nové kolegyně, Pavlína Ticháčková, která se vrátila z mateřské dovolené a vyučuje tělocvik a francouzštinu, a úplně nová kolegyně Květoslava Králová, vyučující matematiku a výpočetní techniku. Od 28. září nastoupila mateřskou dovolenou Markéta Štětková.

Pavlína+Květa Markéta
... Během letních prázdnin se uskutečnila dlouho odkládaná rekonstrukce laboratoře elektrotechniky a fyziky a také byla zdokonalena přepážka v jazykové učebně 308.


Hodina prof.Čechové a třídy F2.

... Od nového školního roku je zavedena elektronická kontrola vstupu do budovy. U hlavního vchodu je umístěno zařízení, které "čte" specielní karty všech zaměstnanců a studentů školy, registruje příchody a odchody a automaticky otvírá dveře. Při této příležitosti bylo nutno zhotovit fota všech držitelů karty. Tohoto enormního úkolu se ujal a zdařile realizoval Ing.J.Kužel. Na fotografii před fotokomorou se shromažďují 1. září studenti 1. ročníků, aby byli Ing. Kuželem zvěčněni. A pan Rejl předvádí, jak je snadná obsluha nového přístroje. Jako další prvek posílení bezpečnosti a ochrany byly v šatnách i na několika dalších místech školy instalovány kamery.


... 14. září se uskutečnil druhý termín ústních maturitních zkoušek . Čtyři studenti skládali celou maturitu, jeden student opravnou zkoušku z českého jazyka. Kromě jedné nedostatečné dopadlo vše dobře.... ...17. - 23. září v rámci preventivního protidrogového programu sjelo deset studentů naší školy za doprovodu prof. P.Marka a Štěpána Cirkla na dvou raftech Vltavu z Vyššího Brodu, přes Rožmberk, Český Krumlov, Zlatou Korunu, do Českých Budějovic. Na programu byly další sportovní aktivity a návštěva zmíněných památek. Fotky poskytli studenti Tůmová a Semerád.
...22. září se uskutečnil Seminář chemie pro učitele základních škol. Pozvánku přijalo 36 učitelů, respektive učitelek. Na programu semináře, za nějž účastníci zaplatili 700,-Kč, byla přednáška Ing. B. Tupé o aditivech v potravinách, prezentace úspěšného projektu loňské Středoškolské odborné činnosti studentek E. Kettnerové a E. Procházkové (f4.) a pokusy v laboratoři. Na přípravě programu se podílela předmětová komise chemie, v čele s Ing. A. Kozlovou (na obrázku).


Sergejovy fotky


...27. září proběhlo další kolo podzimního sportovního dne na hřišti v Botičské. Výsledky utkání v odbíjené a kopané jsou zde:

pořadíkopanáodbíjená
1.L4.A4.
2.L3.L4.
3.T2.F4.

...V srpnu vyšel v Chemických listech příspěvek Ing. Jany Dudrové a našeho úspěšného absolventa 2005 Pavla Jiříka.


Mgr. Zuzana Jušková
09. 11. 2005, 11:15:51