Masarykova střední škola chemická

SOČ 2006

Studentská konference 2006 :: Celý článek ::


Výsledky SOK

program a výsledky studenské odborné konference :: Celý článek ::


Odborné soutěže - SOČ, AMAVET

Výsledky ve šk. roce 2004/05 :: Celý článek ::


Studentská odborná konference 10. 11. 2004

Zpráva o průběhu a výsledcích konference konané v Ústavu makromolekulární chemie v Praze 6, Heyrovského nám. :: Celý článek ::


Úspěchy v odborných soutěžích

Možnosti odborných aktivit a výsledky v soutěžích :: Celý článek ::