Masarykova střední škola chemická

Leden

byl letos teplotně podprůměrný.

Přesto došlo v životě na naší škole i k horkým chvilkám.

10. ledna se uskutečnil již třetí a poslední DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Návštěvnost byla tentokrát slabší ( 82 dětí a 66 dospělých )a program byl stejný jako u všech předešlých akcí.________________________________________________________


J. SwientekovaV průběhu ledna se třídní týmy děvčat i chlapců utkaly v tradičním basketbalovém turnaji o Postlův pohár.
A jak to dopadlo?

Dívky: 1. F2. 2. L4. a 3. A2.

Chlapci: 1. F4. 2. L4. a 3. L3.

Vítězná družstva byla odměněna 31. ledna při slavnostním ukončení prvního pololetí školního roku. Při stejné příležitosti nastoupila vítězná družstva v dívčí odbíjené a chlapecké kopané, turnajů, které se konaly již v září na sportovním dnu (viz kronika září)._____________________________________________________________________________________________

Časté návštěvy v dobře vytápěném a ještě lépe zásobeném bufetu paní Zdeny Holmanové ("U paní Zdeničky") pomohly mnohým studentům bez vážnější újmy dožít se konce dlouhého, temného a studeného ledna, ale i přežít náročný finiš konce prvního pololetí.

Povšimněte si prosím bílé barvy za oknem. Školní dvůr byl téméř po celý měsíc pod sněhem. Lednové teploty byl hluboko pod dlouhodobým průměrem._______________________________________________________________________________________________


Dlouhodobé kruté mrazy ovlivnily i běžný život v celé zemi. Na mnoha místech se pod tíhou bílé nadílky bortily střechy a závěje sněhu se musely odstraňovat z ohrožených budov i důležitých komunikací. V centru Prahy došlo mimo jiné k rozsáhlé havárii a na mnoho hodin byla přerušena dodávka vody kvůli prasklému potrubí.
27. ledna musel ředitel z tohoto důvodu školu na jeden den uzavřít a k všeobecnému zděšení a smutku všeho studentstva vyhlásit ředitelské volno.
Jak je vidět z fotografií, žáci nesli ztrátu tohoto dne statečně a předstírali, že jim vyučování chybět nebude.
Pozornému čtenáři této stránky jistě neunikne chlapec v kraťasech, jehož úbor může vzbudit dojem, že kronikářka přehání v popisu silných mrazů, které zavládly v našem městě. Onen chlapec, holdující módě britské koloniální armády (či snad nadšený obdivovatel Hurvínka?), nenosí nikdy jiné než krátké kalhoty. Obdivuhodná zásadovost, Ondřeji Soukupe!


__________________________________________________________________________________________________

31. ledna - shromáždění studentů a učitelů ve školní tělocvičně při příležitosti slavnostního ukončení prvního pololetí školního roku.
Učitelé tělesné výchovy předali vítězným družstvům v odbíjené, kopané a i košíkové odměny (viz výše) a pan ředitel jmenoval "před nastoupenou jednotkou" a odměnil pětisetkorunou ty studenty, kteří dosáhli vyznamenání.


V tomto pololetí bylo premiantů dvanáct: O.Vostal


F. Karas (F3.) M. Bieliková (L2.) J. Vojta (F4.) M. Kolář (L3.) V. Košata (L4.) M. Bouček (A3.)
R. Cíglerová (F4.) P. Hartman (L3.) M. Reidingerová (F4.) L. Abelová (F4.) K. El-Hassan (F4.) O. Vostal (L2.)

__________________________________________________________________________________________________

A na závěr smutný obrázek.
31. ledna jsme se rozloučili se stařičkou stravenkou, která rozjasňovala chmurná a dlouhá školní dopoledne celým generacím studentů i učitelů. Vždyť jen pohled na ni rozveselil pokleslou mysl nadějnou myšlenkou..."půjdeme na oběd"... a pak ta lahodná krmě školní jídelny, které se nám výměnou za STRAVENKU dostalo u výdejního okénka!!!
Buď sbohem, školní stravenko. I ty jsi padla za oběď elektronické modernizaci. Již tě nikdy neztratím, ehm...nespatřím.

Mgr. Zuzana Jušková
13. 04. 2007, 15:03:22