Masarykova střední škola chemická

Programové cíle

Programové cíle SŘŽPŠ

Sdružení rodičů žáků a přátel školy (SRŽPŠ) je významným partnerem a pomocníkem školy. Mezi jeho hlavní programové cíle patří organizační a finanční podpora školy v oblastech:

  1. Výchovně-vzdělávacích
  2. Kulturních, reprezentačních, sportorvních a společenských
  3. Prevence proti společensky nežádoucím jevům

činí tak v souladu se zájmy školy, rodičů žáků a společnosti.

Hlavními zdroji příjmů SRŽPŠ jsou:

  1. Příspěvky SRŽPŠ od jednotlivých žáků
  2. Zisk ze školního reprezentačního plesu

O nakládání s finančními prostředky rozhoduje hlasováním Výbor.

Štěpán Cirkl
27. 08. 2004, 19:40:40