Masarykova střední škola chemická

BIOLOGIE

4. ročníky

V kroužku BIO se zaměřujeme na okruhy otázek, na které nebyl čas v dvouletém cyklu BIO a také na opakování k maturitě.

Zájemci zaplatí poplatek 350 Kč za pololetí (domluvíme podle počtu studentů). Účastnit se mohou i ti, kteří nebudou maturovat z BIO, ale potřebují prohloubit své znalosti pro další vysokoškolské studium.

V letošním školním roce se scházíme každý pátek od 7 hod. Zájemci mohou chodit již od 6. 45 hod a do 7 hod opakujeme předešlou maturitní otázku.

Mgr. Radana Vojtíštová
02. 09. 2008, 00:00:07