Masarykova střední škola chemická

CEFIC - Science Education Award

Mezinárodní soutěž v oblasti vzdělání v oboru přírodních věd. Je pořádána organizací CEFIC a naši studenti v ní dosáhli vynikajících výsledků.

Představitelé evropského chemického průmyslu jsou přesvědčeni, že budoucí prosperita tohoto průmyslu spočívá v kvalitě vzdělávání v oblasti přírodních věd. Základní podmínkou pro použití v moderním světě je pochopení principů těchto věd a pochopení vlivu technologií na náš život a na životní prostředí. Evropská společnost nemůže pasivně vyčkávat, ale musí se zařídit tak, aby nejen přežila, ale i prosperovala.

V tomto duchu Rada evropského chemického průmyslu (CEFIC) vytvořila každoroční soutěž o ceny nazvanou „Vynikající vzdělávání v oboru přírodních věd". Tato cena napomáhá

  • podporovat kvalitu vyučování přírodních věd
  • poznat, že učitel může nejvíce ovlivnit studenty a podchytit je pro studium přírodních věd
  • podpořit přirozenou zvídavost mladých lidí
  • ukázat, že je průmysl ochoten podílet se na vzdělávání mládeže jako partner

Oceňuje se učitel a skupina studentů na základě projektu, který vytvoří. Věk studentů se pohybuje mezi 12 - 18 lety. Vítězové jsou vybíráni nezávislou mezinárodní porotou z finalistů, které doporučí jednotlivé národní svazy chemického průmyslu (u nás se jedná o svaz chemického průmyslu ČR, Kodaňská 46, Praha 10). Zvláštní důraz při hodnocení je kladen na spolupráci s místním průmyslem.

Projekty našich studentů

1996 - Vltava, řeka v našem hlavním městě

Tento projekt se věnoval řece Vltavě, jenž protéká naším městem. Projekt je dostupný ve formátu PDF a to v českém a anglickém jazyce.

1997 - Pneumatiky

Tento projekt se zaměřil na život pneumatik, od výroby, přes používání, protektorování až po jejich likvidaci. V projektu je zahrnuto i ekonomické a ekologické hledisko. Projekt vznikl za podpory společnosti MITAS a.s. a umístil se na třetím místě v soutěži.

Ke stažení je ve formátu PDF a to v českém a anglickém jazyce.

1998 - Automobil očima chemika

Tento projekt volně navazuje na předešlý projekt Pneumatiky a pracovala na něm stejná skupina studentů. Tentokrát se předmětem zájmu stal celý automobil a tak vznikl tento podstatně rozsáhlejší a náročnější projekt. Internetovou prezentaci projektu naleznete na starých stránkách školy na adrese http://www.mssch.cz/old/ma/cefic/9801cz.html. Během doby bude začleněn do stávajcí podoby stránek. Take můžete zhlédnout doprovodné video, které naleznete ZDE (cca 60MB).

Štěpán Cirkl
13. 01. 2005, 14:53:47