Masarykova střední škola chemická

Vodáci na Ohři

17. - 19. září :: Celý článek ::


Chemický kroužek

pro žáky 9.tříd ZŠ :: Celý článek ::


Cvičný poplach

27. září :: Celý článek ::


Nová knihovna

digitální vyhledávání :: Celý článek ::


Druhý termín maturit

15.září :: Celý článek ::


Zpravodaj

Poslední číslo :: Celý článek ::


Sportovní den v Botičské

14.září :: Celý článek ::


Významné výročí

Třicet let v našem ústavu :: Celý článek ::