Masarykova střední škola chemická

Rozřazovací testy z ANJ

Výsledky jazykových testů - 2. termín 2009 :: Celý článek ::


Rozřazovací testy z ANJ

Výsledky rozřazovacích testů 1. termín 2009 :: Celý článek ::


Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010

Výsledky ve druhém termínu :: Celý článek ::


Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010

Výsledky přijímacího řízení v prvním termínu :: Celý článek ::


Přijímací řízení na rok 2009/10

Předběžné výsledky přijímacího řízení v prvním termínu. :: Celý článek ::


Rozřazovací testy z ANJ a NEJ

Výsledky jazykových testů - 2. a 3. termín 2008 :: Celý článek ::


Výsledky přijímacího řízení - 3. termín

Výsledky 3. termínu přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání od 1. září 2008 :: Celý článek ::


Výsledky přijímacího řízení - 2. termín

Vyhodnocení přijímacího řízení a zveřejnění výsledků - 2. termín :: Celý článek ::


Rozřazovací testy z ANJ a NEJ

Výsledky testů z jazyků - 1. termín 2008 :: Celý článek ::


Výsledky přijímacího řízení - 1. termín

Vyhodnocení přijímacího řízení a zveřejnění výsledků - 1. termín :: Celý článek ::