Masarykova střední škola chemická

Termíny třídních schůzek

Pro školní rok 2007/08

V 1. čtvrtletí
12. listopadu 2008
od 17.30 h v kmenových učebnách tříd.


Ve 3. čtvrtletí
15. dubna 2009
od 17.30 h v kmenových učebnách tříd.

Zákonní zástupci žáků se mohou informovat na prospěch žáků průběžně telefonicky nebo zde..


Klasifikace na www stránkách je průbežně doplňována.

Ing. Jiří Zajíček
01. 10. 2008, 07:27:37