Masarykova střední škola chemická

Klub mladého diváka

základní informace

Do tohoto klubu příznivců divadla se může přihlásit kterýkoliv žák naší školy. Členové mají během jedné divadelní sezóny nárok na 6 představení dle vlastního výběru (lze zvolit počet vstupenek, termín, divadlo i divadelní představení). Organizátor KMD vybere z celkové pražské nabídky 4 - 8 představení na každý kalendářní měsíc a studenti prostřednictvím nabídky na nástěnce v 2. poschodí (vedle učebny 215) si zvolí podle zájmu a časových možností.


Návštěvu divadel studentům doporučujeme, přispívá k celkové kulturnosti člověka, doplňuje výuku literatury, je prostředkem zábavy (muzikály) a cena předplatného 580 Kč je i ekonomicky výhodná.


Přihlásit se do KMD lze do 20. září, zaplatit do poloviny října, přihlášky jsou k dispozici u Mgr. Wagnerové v žákovské knihovně.

Jana Koptišová
15. 10. 2008, 13:00:37